Produktdokumentation

Sterisol AB har ambitionen, och har idag ett välförtjänt rykte, att tillverka mycket effektiva och säkra hudvårdsprodukter. I och med allmänhetens ökande medvetenhet om eventuellt skadliga effekter – både för människa och miljö – av kemikalier, föroreningar och bakterier har säkerhetsaspekten fått ännu större betydelse.

Sterisol AB har under många år tagit fram Produktdokumentation för sina SterisolSystem produkter. Dessa dokument utgör en detaljerad beskrivning av produkterna, vilket bevisar att våra påståenden om säkerhet är sanna. För den vanlige läsaren är dessa bevis rätt svårbegripliga vetenskapliga termer och Produktdokumentationen, som är utfärdad på engelska, är mest avsedd för erfarna toxikologer och biokemister.

Produktdokumentationerna tas fram, revideras och distribueras av Marknadsfunktionen i samarbete med Tekniska avdelningen. Ett numrerat dokument utfärdas för varje färdig produkt, för samtliga råvaror som ingår i produkten samt för varje förpackningstyp. Den färdiga produktens dokumentationsnummer finns angivet på varje SterisolSystem produkt (Prod. Doc. No.:) vilket gör det enkelt att ta fram rätt dokumentation för respektive produkt. När en förändring äger rum, revideras alla relevanta dokument.

Här nedan kan du beställa Produktdokumentationer. Om du vill beställa dokumentation för flera produkter håller du Ctrl-knappen nedtryckt.

Beställ produktdokumentation